Hij leeft - dubbel-cd

M.m.v. Chr. Alblasserdams Jongerenkoor Chaverim, Chr. Jong Mannenkoor Jubilate, Maria Knops - harp, Martha van Gent - fluit, Robert Cekov - viool, Csaba Erdos - cello - Arie van der Vlist - orgel, Johan Bredewout - vleugel,
Kees den Bok - declamator, Pier de Jong - hoorn, Lennert Knops - algehele leiding

Voor een impressie van deze CD, klik hier

Deze CD kost €10,00 (dubbelcd - excl. verzendkosten). 

CD 1

1 Een steen voor het graf 4:36
2 Een kerk in verwarring 2:31
3 Een kerk in aanvechting 2:1
4 Een kerk in de nacht 3:34
5 Zacharia 13 : 1 1:26
6 Opgewekt en opgestaan 2:59
7 Met macht en majesteit 1:43
8 Soli Deo Gloria 3:15
9 Psalm 98 : 3 2:36
10 De vrouwen onderweg 3:46
11 De vrouwen en de engel 4:53
12 De verzekering van de engel 2:28
13 Maria en de twee discipelen 3:34
14 Een missende Maria 4:02
15 Een opgezochte Maria 8:06
16 Psalm 66 : 8 1:52
17 Jezus en de vrouwen 2:26
18 Het ongeloof van de broeders 0:27
19 Bedroefde discipelen 3:10
20 Een geopenbaarde meester 2:59
21 Een brandend hart 1:37
22 Vreugde in Jeruzalem 2:20

CD 2

1 Angst achter gesloten deuren 6:00
2 Het belijden van de opstanding 2:36
3 Indien ik niet zie 3:3
4 Aan de oever 4:38
5 Hebt gij mij lief 3:36
6 Psalm 32 : 1 2:2
7 Het bevel van Jezus 2:54
8 Belijdenis van het geloof 4:5
9 Het nut van de opstanding 2:35
10 Een dag die komt : 1:0
11 Een eeuwige toekomst 3:06
12 Eeuwige zaligheid in de Heere 3:4
13 Psalm 72 : 11 1:51

 

Bestellen