Bidstond Woerden

woensdag 17 juni 2020 IMG_5194 (1).JPG

De Hersteld Hervormde Kerk van Waarder-Driebruggen, de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwkoop en de Gereformeerde Gemeente van Woerden hebben de handen ineen geslagen in het beleggen van een gezamenlijke bidstond.

In het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Woerden wordt deze bidstond, in verband met de tijdsomstandigheden, op DV woensdag 17 juni gehouden. Sprekers zijn ds. W.L. van der Staaij en ds. W. Harinck. De bidstond begint om 19.30 uur en wordt geopend door ouderling W. de Kloe van de Hersteld Hervormde Kerk.

De bidstond (van een uur) wordt in beeld en geluid uitgezonden.

We wekken een ieder op mee te luisteren en te kijken – www.gergemwoerden.nl  

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van de Stichting Jafet: NL26 RABO 0383 3671 58.

Deel dit met uw netwerk

Stichting Jafet

Doude van Troostwijkstraat 25
3626 AT Nieuwer Ter Aa
 

T 06 - 24 24 48 48
info@jafet.nl