Werkvakantie

Ben je geraakt door het werk van Janneke en Fernando? Wil je met eigen ogen zien wat zij doen en zelf de handen uit de mouwen steken? Dat kan!

De afgelopen jaren is er een aantal mensen geweest die vrijwillig enige tijd hebben meegedraaid in het project in Brazilië.

Wil jij ook een deel van je vrije tijd als werkvakantie besteden in Rio de Janeiro?

Dan zijn we op zoek naar jou! Vul het aanmeldingsformulier in en stuur het naar de coördinator werkvakanties van Stichting Jafet (zie gegevens onderaan deze pagina).

 

Er zijn verschillende redenen waarom Stichting Jafet het aanbod van deze werkvakanties doet:

 • We willen jongeren de gelegenheid bieden om (levens)ervaring op te doen bij ons project in Brazilië.
 • We willen hiermee een bijdrage leveren aan de opbouw van het project door het tijdelijke vrijwilligerswerk.
 • We willen de bekendheid van en begrip voor de het werk van Janneke en Fernando in Nederland vergroten.

 

 • Voorwaarden
  • Je bent minimaal 18 jaar.
  • Je bent meelevend (doop)lid van een Reformatorische of Hervormde kerk.
  • Je bent op de hoogte van de doelstelling van Stichting Jafet en onderschrijft deze van harte.
  • Verder dien je je akkoord te verklaren met onderstaande bepalingen:
  • Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Vrijwilligers verblijven in Rio de Janeiro in een gastgezin.
  • Bij een bezoek aan Brazilië dient men zich te conformeren aan de daar geldende leef- en gedragsregels, alsmede de kledingvoorschriften.
  • Stichting Jafet kan niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van eventuele persoonlijke of materiële schade ten gevolge van de reis naar of het verblijf op een van de werkterreinen.
  • De volledige beschrijving van de afspraken met vrijwilligers vind je in het vrijwilligersstatuut.

 

 • Procedure om vrijwilliger te worden
  • Vraag het aanmeldformulier aan bij de contactpersoon voor de vrijwilligers of download het onderaan deze pagina.
  • De kandidaat-vrijwilliger vult het aanmeldingsformulier volledig in en mailt het zowel naar Stichting Timonis als naar de Stichting Jafet. De emailadressen staan vermeld op het aanmeldingsformulier.
  • Stichting Timonis en de verantwoordelijke bestuursleden stemmen met elkaar af of iemand een geschikte kandidaat lijkt om als vrijwilliger naar Brazilië te gaan.
  • Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de kandidaat-vrijwilliger, de coördinator werkvakanties en voorzitter van stichting Jafet, waarin er o.a. meer informatie wordt gegeven over het project; de inhoud van een werkvakantie wordt toegelicht en de verwachtingen over en weer worden besproken.
  • In de uiteindelijke beslissing kan zowel Stichting Timonis als Stichting Jafet een bepalende stem uitspreken.

 

Rol van stichting Jafet

Vrijwilligers dienen hun reis Rio de Janeiro volledig zelf te organiseren. Stichting Jafet neemt deel aan het vooronderzoek of iemand toegelaten wordt als vrijwilliger. Daarvoor voert zij een kennismakingsgesprek met de kandidaat-vrijwilligers voordat zij toestemming krijgen om een ticket te boeken. Daarnaast is de rol van Stichting Jafet vooral adviserend. Zij denkt mee in de voorbereidingen rondom de werkvakantie en wil de vrijwilligersr zo goed mogelijk voorbereiden op hun verblijf in Rio de Janeiro. Ook denkt Stichting Jafet met de vrijwilligers mee over acties die vrijwilligers kunnen opzetten in Nederland t.b.v. Stichting Jafet om het werk meer bekendheid te geven en gelden in te zamelen.

 

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen info@jafet.nl  
Het aanmeldformulier vindt je hier of vraag het op via info@jafet.nl 

Stichting Jafet

Doude van Troostwijkstraat 25
3626 AT Nieuwer Ter Aa
 

T 06 - 24 24 48 48
info@jafet.nl