ANBI informatie

Stichting Jafet is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI geniet belastingvoordeel. Giften aan Jafet zijn hierdoor, met inachtneming van de regels van de Belastingdienst, aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Daarnaast hoeft Jafet over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen. Meer informatie vindt u op:

U kunt de ANBI-vermelding van Stichting Jafet controleren op de website van de belastingdienst. Klik hier.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie en/of toezending van onze Nieuwsbrief. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact op te nemen naar aanleiding van uw verzoek. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens eventueel delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring

Naam
Stichting Jafet
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30159360.
RSIN-nummer: 816342751.

Contact
Klik hier voor contactinformatie.

Bestuur
De bestuurssamenstelling is hier weergegeven. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten, Een regeling daarvoor is door het bestuur vastgesteld.

Doelstelling
Elders op de website leest u meer over onze doelstelling en activiteiten.

Beleidsplan
Hier vindt u een samenvatting van ons actuele beleidsplan.

Jaarverslag
Ons meest recente jaarverslag kunt u hier vinden.

Financiƫle verantwoording
Stichting Jafet stelt jaarlijks een balans, exploitatierekening en toelichting op. Deze kunt u hier vinden. Jaarlijks vindt ook een kascontrole door onafhankelijke deskundigen plaats. Dit verslag ligt vrij ter inzage bij de penningmeester.

Stichting Jafet

Doude van Troostwijkstraat 25
3626 AT Nieuwer Ter Aa
 

T 06 - 24 24 48 48
info@jafet.nl