Wat doen we

image
DOEL EN MISSIE

Stichting Jafet

De Nederlandse Stichting Jafet ondersteunt het werk van Janneke en Fernando Galvâo - Hulst en zamelt geld in om dit werk voort te zetten en uit te breiden.

In de favela's – krottenwijken – van Rio de Janeiro leven ontelbare kinderen onder erbarmelijke omstandigheden. Ze wonen in wijken waar geweld en drugshandel aan de orde van de dag zijn. Medische voorzieningen en scholing zijn gebrekkig, vrijwel alle gezinnen (of wat daarvan over is) leven in armoede. De Bijbelse boodschap dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen om redding te brengen voor verloren mensen, krijgen de kinderen niet of nauwelijks te horen.

Stichting Jafet zet zich in om de blijde boodschap van het Evangelie te brengen, juist op deze gevaarlijke plaatsen in Rio de Janeiro.

Daarnaast geven wij praktische en sociale hulpverlening. Hiervoor zijn in twee favela's (Manguinhos en Pedra Lisa) eigen gebouwen aangekocht waar bijna dagelijks kinderclubs en andere activiteiten worden georganiseerd. Tijdens de clubs horen de kinderen een Bijbelvertelling, leren ze Bijbelse liederen en wordt er gebeden. De kinderen krijgen een lunch, doen spelletjes en krijgen hulp bij hun schoolwerk. De families van deze kinderen ontvangen persoonlijk bezoek om zo een goed beeld van het kind te krijgen. Kinderen die op straat leven worden niet vergeten: zij worden regelmatig opgezocht en krijgen naast wat eten of drinken ook de Bijbelse boodschap verteld.

Jafet is een stichting met een missie.

In alles willen we uitdragen dat er één Naam onder de hemel is gegeven waardoor mensen zalig kunnen worden: Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven. Dat geldt voor ons in Nederland, dat geldt voor de kinderen in de favela's. Deze kinderen willen we bereiken met de Bijbelse boodschap van redding en genade door Jezus Christus.

RIO DE JANEIRO

Favela's

Het woord favela beschrijft een stedelijk gebied met een lage levensstandaard en waar de bewoners van lage inkomens moeten rondkomen. Vaak wordt de term gebruikt om een typische Braziliaanse krottenwijk te beschrijven. Hoewel de meeste huizen van steen zijn gebouwd, zijn er ook huizen gebouwd van bijeengesprokkeld hout en andere materialen. Officieel is een favela een stedelijk gebied waar de huizen clandestien gebouwd zijn. Brazilië kent een wet die bepaalt dat zodra een bouwsel een dak heeft het een huis is en huizen mogen niet verwijderd worden. Hierdoor groeien de favela's hard.

Stichting Jafet werkt in twee van de vele favela's in Rio de Janeiro, namelijk Pedra Lisa en Manguinhos.

image
image
CLUBHUIZEN

Favela's waarin we werkzaam zijn

Midden in de favella Manguinhos heeft de stichting een eigen clubhuis. Hier kunnen de kinderen luisteren naar Bijbelverhalen en spelen in de ommuurde tuin.

De kinderen zijn in verschillende leeftijdscategorieën ingedeeld. Ze beginnen de club met een vertelronde, zo horen de verschillende medewerkers wat er speelt in de favela. Met de oudere kinderen wordt er gelezen in de Bijbel, maken ze vragen over het Bijbelgedeelte en wordt er enthousiast gezongen. De jongere kinderen luisteren naar een Bijbelverhaal of verhalen over de kerkgeschiedenis, zoals Mary Jones. De kinderen krijgen drinken en een broodje en daarna kan er gespeeld worden.

In Pedra Lisa evangeliseert Janneke één keer in de twee weken vanuit een kerkje en op een pleintje beneden in de favela.

In deze favela maakt de stichting gebruik van een kerkje. Dit gebouw staat op de top van deze steile krottenwijk. Omdat de meeste jongere kinderen die beneden wonen, niet naar boven mogen, wordt er op maandagmiddag eerst een clubmoment op een piepklein pleintje gehouden. Dit pleintje is ook een doorgaande route van de bewoners van de favela. Onderweg naar boven worden bezoekjes gebracht bij oud-clubbezoekers. De oudere kinderen of zij die boven in de favela wonen, komen op één van de twee momenten naar de club. Ook hier wordt een Bijbelverhaal verteld en is er ruimte voor spel en contact.

Naast het houden van clubmomenten, bezoeken Janneke en de medewerkers de kinderen thuis om op de hoogte te blijven wat er gebeurd in de favela.

Kinderen die nog niet op de club zitten, worden van harte uitgenodigd om ook een kijkje te komen nemen. Ook is er een mogelijkheid voor ouderen om bijles te krijgen op bepaalde momenten in de week. Wie een opleiding volgt heeft meer mogelijkheden in Brazilië en belandt minder snel in criminaliteit, drugshandel en prostitutie.

MEDEWERKERS

Ons team in Rio de Janeiro

image

Janneke Galvâo-Hulst

image

Fernando Galvâo

image

Sandra

image

Olyene

image

Marcia

image

Sonilda