Wie zijn we

JAFET

Wat doet het bestuur

Stichting Jafet in Nederland staat onder leiding van een bestuur bestaande uit tien betrokken leden. Zij nemen in Nederland een variatie aan taken op zich. Om te beginnen onderhoudt het bestuur de contacten met de werkers in Brazilië. In Nederland zijn de bestuursleden vooral actief met fondswerving, voorlichting en begeleiding van vrijwilligers. Het bestuur organiseert ook acties zoals concerten. Bestuursleden hebben allen een eigen achtergrond, maar vinden elkaar in de liefde voor het zendings- en evangelisatiewerk in Brazilië!

image
image
VERANTWOORDING

Van het bestuur

Stichting Jafet is een stichting in Nederland ter ondersteuning van het evangelisatiewerk van de familie Galvão-Hulst in Rio de Janeiro in Brazilië, onder kinderen die leven in de favela’s.

Stichting Jafet verwerft in Nederland de financiële middelen waarmee de kosten voor het werk in Brazilië betaald worden.

Beleidsplan

Ook dit jaar zijn we verwonderd over alle zegeningen die we mochten ontvangen.

In ons jaarverslag leest u/lees jij over de activiteiten van het afgelopen jaar.

Laatste jaarverslag
BETEKENIS NAAM EN LOGO

Stichting Jafet

De naam Jafet ziet op verspreiding, uitbreiding. Jafet, één van de zonen van Noach kreeg de belofte dat hij in Sems tenten zou wonen. Dat is ook gebeurd. Door de uitbreiding, verspreiding van het Evangelie mochten ook Jafet's kinderen in Sems tenten wonen. Zoals eens de kinderen van Jafet in aanraking zijn gekomen met het Evangelie, zo wordt ook onder de kinderen van Rio de Janeiro het Evangelie gebracht. Dit is ook zichtbaar in het logo. Het zaad verspreidt zich naar alle kanten. Zo zal het zaad dat door de adem van Gods Geest weggeblazen, alle werelddelen bereiken. Dat zaad zal ook vallen in de favela's van Rio de Janeiro. 'Zolang als er de zon is, zal Zijn naam van kind tot kind voorgeplant worden; en ze zullen in Hem gezegend worden'. Psalm 72:17

image
BESTUUR

Bestuur Stichting Jafet

Rien Bogerd, voorzitter

Petra Hol, 2e voorzitter, PR en communicatie, contactpersoon vrijwilligers

Dianne Terlouw, secretaresse

Adriaan Terlouw, penningmeester

Karel de Korte, 2e penningmeester

Willem van Dorp, PR en communicatie

Arie Stapper, PR en Communicatie

Marit de Jong, contactpersoon Rio de Janeiro

Carola van der Heiden, PR en Communicatie

Gert Jan Haasse, PR en Communicatie

image